Παρουσιάσεις Βιβλίων

Προετοιμασία για τον ΑΣΕΠ

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ είναι η κατάλληλη προετοιμασία.

Τα βιβλία αυτά αποτελούν χρήσιμους οδηγούς για την προετοιμασία των υποψηφίων στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Καλύπτουν τη δοκιμασία δεξιοτήτων (γλωσσικός και αριθμητικός συλλογισμός) και τις 4 πρώτες ενότητες της εξέτασης γνώσεων.

Περιέχουν:

• Θεωρία

Θέματα πολλαπλής επιλογής

• Επαναληπτικά θέματα από προηγούμενους διαγωνισμούς (ΑΣΕΠ, υπουργείων, τραπεζών, ΕΣΔΔΑ κ.λπ.).

Ευχόμαστε σε όλους τους υποψήφιους καλή επιτυχία!